Eesti Maahaldus sai oma alguse 2016 aasta alguses.
Eesti Maahalduse eesmärgiks on pakkuda maaomanikele võimalust saada maatulundusmaa müügi, rendi või raieõiguse müügi eest kõrgeimat hinda, viies kokku vastavas piirkonnas tegutsevate põllu- ja metsamajandusettevõtetega. Eesti Maahaldus ei küsi maatulundusmaa ostjalt ega müüjalt vahendustasu, vaid pakub oma lepingulistele klientidele ülevaadet nende tegevuspiirkonna maaomanike hinnasoovide kohta.